Trường Tiểu học Kim Đồng phát động phòng trào "Hũ gạo tình bạn mang tên Khăn quàng đỏ"